Menu Luk

Referat fra bestyrelsesmøde 21. november 2023

Dagsorden

  1. Handling på henvendelse fra nr. 68 vedr. manglende information på hjemmeside
  2. Reaktion på ny løsning og nyt tilbud på oversvømmelsesproblemet ved 62
  3. Reaktion på tilbud vedr. beskæring af grønne områder / Figenvej 35 C rykker for status
  4. Reaktion på spørgsmål omkring vedligehold/græsslåning af sti/fortov/rabat/mm. ved grundejers ejendom.

Referat

  1. Kristian tager kontakt til nr. 68 og oplyser, at vi arbejder på at få tidligere referater op på hjemmesiden.
  2. Det vurderes at omfanget af oversvømmelserne ikke er klart nok til at afgøre om de anviste løsninger er investeringen værd. Vi overvejer at indsamle data om omfanget. Evt. fjerne jord i rabatten som eksperiment.
  3. Beskæring. Bestyrelsen accepterer det fremsendte tilbud om nedskæring af grønne områder. Den totale udgift er 97.750,0 kr. Klaus sætter det i sving.
  4. Det drøftes hvorvidt forpligtelser vedr. snerydning, græsslåning o.l. er tydeligt nok kommunikeret til nye medlemmer.

Skriv et svar