Menu Luk

Referat fra bestyrelsesmøde 4. september 2023

Dagsorden

  • Hjemmeside
    • Skift af teknologi for hjemmeside (kraever der er styr på hvilket materiale vi skal eksportere fra den nuværende)
    • Tilføjelse af vej-kort (demo)
  • Opsamling på vejsyn (tilbagevendende punkt)
  • Problemer med vandafledning ved 103/104
  • Træer for enden af stikvej 2 mod syd fra Figenvej 35 c st. i Figenparken
  • Beskæring af grønt område mod syd
  • Økonomi

Referat

Hjemmeside

Teknologien for hjemmesiden er skiftet til wordpress for at forenkle processen med at lave nye opslag.

Iflg. Bent, er der ikke noget materiale på hjemmesiden, som ikke findes som digital kopi af på en harddisk. Derfor kan den eksisterende hjemmeside erstattes uden hensyntagen til indholdet.

Indholdet fra den gamle hjemmeside flyttes løbende.

Vejkort med aktuelle initiativer tilføjes med tiden til hjemmesiden.

Vejsyn

Ved vejsyn og på baggrund af henvendelse, besluttes det at indhente tilbud på beskæring af hæk o.l. ind mod figenparken, ved fællesareal ved 111, Jacks hæk, hængepil på det store fællesareal. Klaus.

Vedr. problemer med vandafledning ved nr. 62, så har entreprenøren revideret den først forslåede løsning, og et nyt tilbud må indhentes. Klaus.

Beskæring af grønt område mod syd

Området trænger til beskæring, og vi indhenter et tilbud på dette. Klaus

Økonomi

Langtidsbudget

Fremstilling af et langtidsbudget der kan anvendes til regulering af kontingent.

De væsentlige faktorer for regulering skyldes estimering af pris for ny vej samt øgede udgifter til fælles vedligehold. Kasper

Orientering

Alle kontingenter er inddrevet.

Skriv et svar