Menu Luk

Pligter

Hvis man vil leve op til forventningerne, så overholder alle følgende små nemme regler.

Hvis ikke, forbeholder bestyrelsen sig ret til at komme med opfordringer til de enkelte, men
hvorfor dog vente på det!

 1. Veje, fortove og stier omkring parcellen renholdes året rundt. Husk især snerydning, frie
  kloakløb og ukrudt i fortove og fortovskanter (kantbånd). Enkelte grundejere har også små
  græsarealer som de har ansvaret for at klippe.
 2. Fortove og veje skal være farbare i deres fulde bredde, det vil sige at træer og buske skal
  klippes ind således at de ikke vokser ud over fortov og veje.
 3. Man parkerer ikke trailere, campingvogne og lignende udenfor sin egen parcel og gæste-
  parkeringspladserne er ikke beregnet til fast parkeringsplads for grundejerne.
 4. Placering af grusbunker, sten, haveaffald og lignende udenfor sin egen parcel, kan ske
  kortvarigt og under hensyntagen til øvrige grundejere.
 5. Man sørger for at hækken bliver klippet mindst 1 gang årligt.
 6. Hundeefterladenskaber holdes indenfor egen parcel.
 7. Det henstilles at grundejerne ikke henkaster haveaffald m.v. i læhegn, vandhuller for
  enden af vores stikveje.