Menu Luk

Referat bestyrelsesmøde 23. april 2024

Deltagere: Kristian, Klaus, Bent, Kasper

Dagsorden

  • Konstituering
  • Økonomi
  • Forslag til arbejdsdag vedr. vandafledning ved nr. 62

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand, Kristian Kristensen (139)
Næstformand, Klaus Kjærbæk (145)
Kasserer, Bent Christensen (106)
Sekretær, Kasper Hjorth Hansen (104)

Økonomi

Kassereren oplyser at alle girokort er udsendt.

Forslag til arbejdsdag vedr. vandafledning ved nr. 62

Bestyrelsen udarbejder en invitation til medlemmerne om at deltage i arbejdet med at grave noget af jorden væk ved stien ved nr. 62.

Skriv et svar