Blue Flower

Hvad må de grønne fællesarealer bruges til ?

Foreningen råder over 3 fællesarealer der hovedsagelig er græsplæner og vildtvoksende buskads.

  • Øst og syd for nr 110 og 111
  • Øst for 112, 122 og 123
  • Syd og vest for 95, 96, 97 og 98

Bestyrelsen har 24/8 2017 efter forespørgsel fra grundejere besluttet følgende formulering:

De grønne områder er private fællesarealer for grundejerforeningens beboere. Områderne kan bruges til

  • Legeområder
  • Rekreative formål
  • Idræt
  • Bålplads
  • Agility
  • Og meget mere

Områderne kan af brugerne indrettes med borde/bænke, lege- og idrætsredskaber osv. fast eller lejlighedsvis. Hvis en grundejer indretter faciliteter skal det respekteres, at grundejerforeningens øvrige beboere også kan benytte faciliteterne.  Hvis der opsættes hegn der er højere end man umiddelbart kan træde over, skal der etableres låge eller trin.

Hvis opstillede faciliteter er til gene for græsslåning og anden vedligeholdelse, vedligeholder den ansvarlige for opstillingen selv området omkring.

Der må ikke opstilles eller efterlades genstande der er til fare for børn eller andre der benytter området.

Fællesarealerne må ikke benyttes til parkering eller oplagsplads for materialer eller affald.

Når opstillede faciliteter ikke mere benyttes, skal de fjernes.