Blue Flower

GENERALFORSAMLING 2019:

 

Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag den 26. marts 2019, klokken 19,00 i lokale 90, på

Kobberbakkeskolen, Afdeling Sydby (indgang ved idrætshallen i hjørnet af parkeringsplads), Parkvej 109, 4700 Næstved. Bemærk ændret tidspunkt !!

 

 DAGSORDEN:

 Oplæg på ca. 45 min. om indbrudsforebyggelse og nabohjælp (v. Karsten Nielsen) Hvad kan vi gøre for at få tyven til at holde sig fra vores bolig og holde sig væk fra vores kvarter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Henning Andersen og Bent Christensen. 

  1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er: Martin Jensen (80) og Christian Christensen (139)

  1. Valg af revisorer. På valg er: Lone Kristiansen (78) og Jens Terp (110).
  2. Valg af revisorsuppleanter. På valg er: Jens Juul (70) og Jørgen Dissing (115).

Efter generalforsamlingen vil foreningen byde på at par stykker smørrebrød og en øl/vand.

HUSK: At tilmelde dig til generalforsamlingen, og hvis du vil spise med, er tilmelding til spisning nødvendig, og skal  afleveres til: Bent Christensen, Figenvej 106 - senest – søndag den 24. marts 2019.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen.

 

 

I følge vedtægterne er det muligt at afgive sin stemme ved fuldmagt.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end èn fuldmagt.

Find formularen her - skrives ud, og medbringes ved generalforsamlingen.