Blue Flower

På alle vore grunde er der tinglyst deklarationer hvori der er fastsat regler for bebyggelse på grundene og for tilslutning til forsyninger.

  • Deklaration vedr. udstykning marts 1977
  • Deklaration vedr. placering af indkørsel til parcel (enkelte grunde)
  • Deklaration for bredejere / Pers Grøft (enkelte grunde)
  • Kort over udstykning
  • Revideret kort over udstykning - ændrede husnumre.
  • Kort over kloakering og vandafledning
  • Byrådsbeslutning der overgiver ansvaret for vandafledning til grundejerne 2007
  • Aflyste deklarationer

Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med at digitalisere dokumenterne og give adgang til dem fra denne side.